StopSmog. Wsparcie dla gmin od województwa.

W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii województwo śląskie i Skawina podpisały porozumienia w ramach programu StopSmog. 

Województwo śląskie będzie wspierać finansowo ze środków regionalnych gminy tego regionu, które chcą uczestniczyć w finansowanym z budżetu państwa programie StopSmog.

Natomiast pierwszą gminą, która podpisała porozumienie dotyczące tego programu jest Skawina. Dostanie na ten cel ponad 11 milionów złotych dotacji. Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa powiedział, że gmina ta otrzyma wsparcie na poprawę efektywności energetycznej - na wymianę kotłów w 300 domach jednorodzinnych. 


Porozumienie o współpracy z województwem śląskim zawarli: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Zarząd Województwa Śląskiego i pełnomocnik Premiera ds. Programu Czyste Powietrze.
Jedna z sygnatariuszy porozumienia wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Zielińska powiedziała, że jest to dowód na to, jak rząd z samorządem może dobrze współpracować. 


Celem programu StopSmog jest dotarcie z pomocą finansową w wymianie kotłów i termomodernizacji do najmniej zamożnych gospodarstw domowych, które znajdują się w polskich miastach o najgorszym powietrzu. Będzie on realizowany do 2024 roku. Jego łączny budżet programu to ponad 1,2 miliarda zł. 

/iar/