Program dla Śląska. Dziś odbyło się pierwsze posiedzenie.

Realizacja Programu dla Śląska jest zaawansowana mniej więcej w trzech czwartych. 

Do tej pory zaangażowano 42 z 55 miliardów złotych. Z 85 głównych przedsięwzięć zaplanowanych 46 jest realizowanych. Program dla Śląska to największe realizowane obecnie przez rząd przedsięwzięcie polityki regionalnej w Polsce.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński powiedział, że najwięcej pieniędzy przeznaczanych jest na energetykę i transport. 


 

Dodał, że w ramach Programu dla Śląska przeznaczane są także pieniądze na środowisko - w tym na walkę ze smogiem, na aktywizację zawodową młodych. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek przypomniał, że Program ten to jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 


W kwietniu powołano Radę Wykonawczą do spraw Programu dla Śląska. Dziś po południu w Warszawie odbędzie się pierwsze posiedzenie. 

/iar/