Kształcenie zawodowe. Śląskie wykształci specjalistów.

fot. Kamil Jasek

Województwo śląskie wykształci specjalistów. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach podpisano umowę z partnerami projektu Śląskie. Zawodowcy.

Na podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli oraz dostosowanie ich do wymogów rynku pracy przeznaczone zostanie ponad 18 milionów złotych.

Projekt przewiduje między innymi organizację staży i praktyk, a także doradztwo zawodowe, szkolenia i kursy dla uczniów i nauczycieli zawodu. 


— Program wprowadzić ma nową jakość kształcenia — mówi profesor nadzwyczajny Akademii WSB oraz zastępca prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Barbara Piontek.


Projekt pilotażowy wspierany jest przez  Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, Regionalną Izbę Gospodarczą a także Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Kształcenie rozpocznie się we wrześniu i prowadzone będzie do końca 2020 roku. 


Autor: Kamil Jasek /pg/