Czy warto się dzielić swoimi talentami?

fot. ks. Bartłomiej Kuźnik

"Jest to powieść historyczna, ale nazwałbym ją popularno-historyczną. Forma jest przystępna, przygody oparte na faktach, ale też na anegdotach, podaniach, plotkach. Wiek XVIII w RP, więc w skrócie – zabawa trwa, a kraj się rozpada. O koronę żrą się Radziwiłłowie, Poniatowscy, Czartoryscy i inni wspierani przez ościenne kraje swoimi oddziałami. Bohaterów wielu, korona jedna, jak w Grze o tron, niestety nie ma smoków

Tymi słowami Przemysław Dębski zachęca nas do zajrzenia w przeciekawą krainę 516 stron swojej debiutanckiej powieści "Magnaci. Ostatni polski król". Czy książka dziś jeszcze łączy? Czy scala ludzi? Czy warto się dzielić swoimi talentami? O tym w rozmowie z samym Autorem! Serdecznie zapraszam - ks. Bartek Kuźnik.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl