Policja prowadzi działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach

W całym kraju policjanci prowadzą wzmożone działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusze reagują na naruszenia przepisów ruchu drogowego, również te związane z ochroną środowiska. W akcji bierze udział około 5 tysięcy policjantów.

Funkcjonariusze podkreślają, że będą zwracać uwagę na te naruszenia przepisów, które stanowią główne przyczyny śmiertelnych wypadków. Chodzi o nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych.

Ponadto przeprowadzone będą działania kontrolno-prewencyjne "SMOG". "Mają one na celu eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego" - wyjaśniono na stronie internetowej. Policjanci będą korzystać z dymomierzy i analizatorów spalin, a także dokonywać wzrokowej oceny stanu układu wydechowego pojazdów. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że naruszono wymagania ochrony środowiska, będą zatrzymywane dowody rejestracyjne, a pojazdy nie będą dopuszczone do dalszej jazdy.

Policjanci zaapelowali o przestrzeganie przepisów na drodze i korzystanie z w pełni sprawnych pojazdów.

/iar/mm/