Konserwator zabytków skontroluje rozbiórkę bunkrów

fot. FB

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków skontroluje proces wyburzania trzech z sześciu schronów bojowych z końca lat 30. XX wieku w Rudzie Śląskiej. 

Kontrolę zleciła generalna konserwator zabytków Magdalena Gawin. Ma to związek z zarzutami zgłoszonymi przez Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz licznych pasjonatów historii dotyczących rozbiórki 3 z 6 schronów bojowych znajdujących się na terenie Punktu Oporu Radoszowy Obszaru Warownego Śląsk. Kontrola ma na celu sprawdzenie poprawności procesu uzgadniania inwestycji planowanej na obszarze, na którym zlokalizowane są wyburzane fortyfikacje. W miejscu tym ma powstać centrum logistyczne. 

Pozwolenie na budowę obejmujące zgodę na budowę centrum logistycznego, jak i na rozbiórkę schronów bojowych, zostało wydane 1 lipca przez prezydent Rudy Śląskiej po uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Rudzie Śląskiej. Jak pisze w specjalnym piśmie Wojewódzki Konserwator Zabytków Łukasz Konarzewski, schrony bojowe przy ulicy Kalinowej w Rudzie Śląskiej są objęte ochroną wynikającą z faktu ujęcia ich w gminnej ewidencji zabytków. Jak pisze dalej, obecnie trwają starania, aby wymontowane elementy metalowe ze schronów objętych rozbiórką zostały przekazane zainteresowanym stowarzyszeniom lub muzeom.

Autor: Piotr Pagieła /rs/