Spotkanie na Trójstyku. Modlitwa w trzech językach.

fot. Ryszard Stotko

Wierni z diecezji opawsko-ostrawskiej w Czechach, żylińskiej na Słowacji i bielsko-żywieckiej w Polsce, spotkali się na modlitwie na Trójstyku. 

Przysiółek Jaworzynki to miejsce, gdzie łączą się granice trzech państw. Wierni sąsiadujących ze sobą trzech diecezji po raz jedenasty modlili się w trzech językach o pokój, jedność, światłość dla samorządowców i Boże błogosławieństwo. Uczestnicy mszy polowej rozpoczęli liturgię od cichej modlitwy za zmarłych podczas niedawnej tragedii w Tatrach. Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger. Przy ołtarzu modlili się z hierarchą Tomáš Galis, pasterz diecezji żylińskiej w Słowacji oraz biskup pomocniczy diecezji ostrawsko-opawskiej Martin David, który wygłosił kazanie. 

Modlitwę wiernych odczytano w trzech językach. Uroczystości rozpoczęły się od trzech procesji, które prawie jednocześnie wyszły z polskiego Trzycatka, słowackiego Čiernego i czeskiej Hrčavy, w kierunku granitowego słupa wyznaczającego miejsce przecięcia się granic na Trójstyku.

/rs/