Ślady. Ksiądz Jan Gacka.

Był kapłanem o wielkim harcie ducha, ciekawym świata i wrażliwym na piękno. Od młodzieńczych lat fascynował się malarstwem. W wydanym na krótko przed śmiercią albumie dokumentującym jego twórczość napisał: „Jestem zwykłą hobbystą, który maluje dla odprężenia, dla zapobiegania różnym stresom życiowym, maluję z wewnętrznej potrzeby wypowiadania się w ten sposób, utrwalenia przeżyć i uczuć, a przede wszystkim na chwałę Bożą”.

Tak o bohaterze dzisiejszych Śladów, którym jest świętej pamięci ks. Jan Gacka, pisał w gościu niedzielnym ks. Jan Skitek. A za chwilę Maciej Bakes i ks. Piotr Brząkalik w reportażu, dopełnią słowem i muzyką portret niezwykłego duszpasterza, kanonika i wieloletniego proboszcza parafii Matki Bożej Różańcowej w Chropaczowie.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl