Opracują mapę terenów zdegradowanych.

fot. D. Stabik

Główny Instytut Górnictwa będzie współpracować z Urzędem Marszałkowskim w ramach rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Naukowcy przygotują szczegółową mapę terenów zdegradowanych. 

Dziś podczas Kongresu Programu dla Śląska podpisano umowę w tej sprawie. Mapa ma się przysłużyć m.in. przyszłym inwestorom - mówi Stanisław Prusek, dyrektor GIG-u.


Rewitalizacja terenów przemysłowych to dla nas priorytet - mówi Jakub Chełstowski marszałek woj śląskiego.


Marszałek województwa podpisał także porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o współpracy w ramach programu GEPARD II. Chodzi o dofinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnego transportu. 

Autor: Łukasz Szwej