Rozmowa dnia z Ewą Bogusz-Moore, dyr. NOSPR w Katowicach.

Gościem poranka jest Ewa Bogusz-Moore, z wykształcenia wiolonczelistka, menedżer kultury. Od września 2018 roku dyrektor naczelny i programowy NOSPR. Z dyrektor NOSPR rozmawia Ewa Niewiadomska.Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.