Święto Reformacji.

fot. Biblia Marcina Lutra (CC0)

Luteranie obchodzą Święto Reformacji upamiętniające ogłoszenie przez Marcina Lutra w Wittenberdze w 1517 roku słynnych 95 tez. 

Wydarzenie to zapoczątkowało Reformację, czyli odnowę Kościoła chrześcijańskiego. Uruchomiła ona procesy, które nie tylko zmieniły sytuację religijną Europy, ale zapoczątkowały również głębokie przemiany w przestrzeni kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej. Ewangelicyzm wpłynął na rozwój kultury, języków narodowych, szkolnictwa, muzyki sakralnej, działalności społecznej oraz świadomości obywatelskiej w Europie. 

— Tego dnia wspominamy przede wszystkim postać Marcina Lutra, mnicha katolickiego z zakonu Augustianów, który czytając Biblię odważył się na podjęcie próby reform w swoim ówczesnym Kościele — mówi proboszcz parafii ewangelickiej w Pszczynie, ksiądz Mirosław Czyż.


— Luter chciał wprowadzić wiele ożywienia w ówczesnym Kościele, na co ten nie był jeszcze gotowy — mówi ksiądz Czyż, który przypomina, że Marcinowi Lutrowi zawdzięczamy m.in. msze w językach narodowych czy tłumaczenia Biblii. 

Ewangelicy na Pamiątkę Reformacji spotykają się na okolicznościowych nabożeństwach. Nabożeństwo reformacyjne będzie transmitowane przez TVP z kościoła ewangelicko-augsburskiego w Sorkwitach. Poczatek o godzinie17:00. 

Święto Reformacji jest dla ewangelików dniem wolnym, zagwarantowanym ustawowo. W Polsce mieszka około 70 tys. Luteran, najwięcej na Śląsku Cieszyńskim. 

Autorzy: Jarosław Krajewski, Iwona Kwaśny, Andrzej Ochodek /rs/


Wiadomości regionalne