Rozmowa dnia z prof. Zygmuntem Woźniczką

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

18 listopada odbyła się konferencja na temat Śląskiego Panteonu, 19 listopada konferencja na temat Powstań Śląskich w kontekście międzynarodowym.

 Czy Powstania śląskie przestają być tylko Śląskie, bo do tej pory traktowano je jako regionalne wydarzenie o regionalnym znaczeniu. Co więcej, dyskusja o przynależności państwowej Górnego Śląska toczy się wedle takiego schematu, że to mocarstwo chciało to, a tamto mocarstwo chciało co innego, ale mało w tym rozmowy o znaczeniu powstań i o tym, jak wpłynęły one na myślenie mocarstw o Górnym Śląsku. Czy możemy powiedzieć, że te powstania miały znaczenie dla Europy, czy tylko dla nas. Z profesorem Zygmuntem Woźniczką z Uniwersytetu Śląskiego rozmawia Józef Wycisk.Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.