Nowe obszary Natury 2000 na Śląsku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach ustanowił plany zadań ochronnych dla czterech kolejnych obszarów Natura 2000. Chodzi o  Łąki w Sławkowie, Jaworznie, Łąki Dąbrowskie oraz Przełom Warty koło Mstowa.

Łąki w Sławkowie, Jaworznie, Łąki Dąbrowskie oraz Przełom Warty koło Mstowa to kolejne obszary w sieci Natura 2000. W trzech siedliskach łąkowych stwierdzono m.in. występowanie motyli uznanych za gatunki ważne dla Europy — chodzi o dwie odmiany modraszka. Obszar Przełom Warty koło Mstowa obejmuje odcinek rzeki Warty od Mirowa do Skrzydłowa. Powierzchnia terenu objętego ochroną to ok.100 ha, na których występują wymagające ochrony starorzecza i naturalne zbiorniki wodne. 

Natura 2000 to najmłodsza prawna forma ochrony przyrody w Polsce, chociaż przygotowania do wprowadzenia sieci rozpoczęły się już pod koniec lat 90. Zobowiązanie wynika z Traktatu Ateńskiego, stanowiącego podstawę prawną przystąpienia kraju do UE.

Autor: Agnieszka Tatarczyk /as/