O Stowarzyszeniu które „podaje rodzinom dobro”.

Dziś w śladach przyjrzymy się bliżej Działalności Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza. 

W największym skrócie To organizacja zrzeszająca ludzi wrażliwych , którzy „podają dobro”, by wspierać rodziny.Ks. Marcin Wierzbicki gościć w studiu Polskiego Radia Katowice będzie dziś Alinę Szulirz oraz Dariusza Kowalskiego – członków Zarządu „Nereusza”. Wszyscy razem zaproszą do udziału w niezwykłym Koncercie poetyckim organizowanym przez Stowarzyszenie.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl