Otwarto Zielony Pokój. Dyżury mediatorów.

fot. Katarzyna Herbuś/Radio Katowice

Finał sprawy sądowej w kilka dni? Wszystko jest możliwe za sprawą mediacji. 

Sąd Okręgowy w Katowicach dołączył do projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, który zakłada utworzenie tzw. zielonych pokoi, pomieszczeń, w których odbywają się stałe dyżury mediatorów.

— Zielone pokoje funkcjonują już w kilkudziesięciu sądach na terenie całego kraju. Ich celem jest rozpowszechnienie idei mediacji, jako ugodowej formy załatwienia sporu — tłumaczy sędzia Krzysztof Zawała, rzecznik Sądu Okręgowego w Katowicach. 


W zielonych pokojach nie są przeprowadzane mediacje, a jedynie spotkania informacyjne, które, jak mówi mediator sądowy Aleksandra Dziewior, są bardzo potrzebne. Wciąż małe zainteresowanie mediacją wynika często z błędnej interpretacji jej celu, szczególnie przy procesie rozwodowym.. 


Dyżury mediatorów odbywają się codziennie w godzinach urzędowania Sądu Okręgowego w Katowicach w pokoju nr 6 na parterze. Na spotkania informacyjne nie trzeba się wcześniej umawiać i są one bezpłatne. 

Autor: Katarzyna Herbuś /rs/