Czytanie dziecku: dlaczego warto?

Wciąż podkreśla się ogromną rolę, jaką w rozwoju każdego człowieka odgrywa czytanie książek. Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci. U tych ostatnich jednak  ma ono szczególne znaczenie. Dlaczego zatem warto czytać dziecku?

Czytanie przynosi wiedzę ogólną i rozwija wyobraźnię

Gdy czytamy dziecku pojawiają się tematy, których może nigdy nie poruszylibyśmy z nim gdyby nie analizowanie historii przedstawionej w ulubionej książeczce. Ponadto tym, co różni gotowy obraz, jaki dziecko otrzymuje oglądając telewizyjną bajkę, od tego który powstaje w jego głowie podczas czytania, jest wypracowanie tego drugiego poprzez wyobraźnię.  

To profilaktyka działań aspołecznych

Czytanie rozwija również wrażliwość moralną, uczy odróżniać dobro od zła. Dzieci, które śledzą losy bohaterów swoich ulubionych książek, poznają świat i emocje.

Umacnia poczucie własnej wartości

Dzieci, którym się czyta są później bardziej przebojowe, śmiałe, będą w stanie zaimponować swymi umiejętnościami językowymi.

Uczy rozwiązywania problemów

Dzięki czytaniu dzieci nabywają umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, uczą się logicznego myślenia, a to nieoceniona kompetencja w szkole.

Buduje więź między rodzicem i dzieckiem

Nawet jeśli rodzice są bardzo zabiegani, a wieczorem znajdują chwilę by ten czas dla nich i dziecka się zatrzymał, po to by wspólnie zanurzyć się w ulubionym opowiadaniu, to ma to dla najmłodszych ogromne znaczenie. Buduje się niezwykła długotrwała relacja oparta na skojarzeniu tego rytuału.

Uczy języka

Już po zasobie słów kilkulatka można dostrzec, czy rodzice czytają mu książki

Dzięki słuchaniu przeczytanych przez rodzica bajek, dziecko uczy się nowych słów, poznaje nowe określenia, uczy się prawidłowych brzmień wyrazów, właśnie poprze to wzbogacanie języka nabywa płynności w mówieniu. Chętniej wtedy wypowiada się na forum, ma większą łatwość w tworzeniu opisów, czy opowiadań. Najmłodsze dzieci przyzwyczajone do wieczornego czytania chętniej poznają literki i same wyrywają się do nauki czytania.

Kształtowanie dobrych nawyków

Czytanie dziecku w dzieciństwie z dużym prawdopodobieństwem sprawi, że w dorosłym życiu nasze dziecko także będzie czytało, a to dlatego, że najmłodsi uczą się przez naśladownictwo.  Czytanie dzieciom kształtuje nawyk czytelnictwa i poszerzania wiedzy na całe życie.

Na koniec ważna informacja dla najbardziej zabieganych rodziców.

Złota zasada: 20 minut dziennie - codziennie. 

Tyle bowiem wystarczy by dziecko wykorzystało ogrom dobroczynnego wpływu jaki niesie za sobą czytanie książek. Dodatkowo to także obopólna korzyść – rodzic czytający dziecku rozwija bowiem swoją kreatywność, a także ćwiczy pamięć. 

Więcej na temat wspomagania rozwoju mowy u dzieci w rozmowie z logopedą i językoznawcą dr Kamilą Kuros-Kowalską: Tekst: Katarzyna Herbuś