Starostowie śląskich powiatów apelują o budowę węzła drogowego

fot. Andrzej Ochodek/Radio Katowice

O pilne podjęcie działań zmierzających do budowy węzła drogowego na skrzyżowaniu krajowej "jedynki" z drogą wojewódzką 933 w Pszczynie apelują do premiera starostowie śląskich powiatów.

Podjęciem stanowiska w tej sprawie zakończył się Konwent Powiatów Województwa Śląskiego, który odbył się właśnie w Pszczynie.

Starosta pszczyński, Barbara Bandoła, przypomina, że jest to rozwiązanie od dawna oczekiwane przez mieszkańców.


Estakada na drodze krajowej i skrzyżowanie z ruchem okrężnym poniżej ma upłynnić ruch oraz zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza.
Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, Andrzej Płonka - starosta bielski - podkreśla, że jest to inwestycja strategiczna nie tylko dla Pszczyny i powiatu pszczyńskiego, ale dla całego południa województwa.


Projekt budowy węzła na skrzyżowaniu w Pszczynie był wpisany jako przedsięwzięcie kluczowe w "Programie dla Śląska" w 2017 roku. Tymczasem w zeszłym roku przedstawiciele GDDKiA poinformowali, że inwestycja nie będzie realizowana z uwagi na planowaną budowę alternatywnej trasy S 1.

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego ma zostać przesłane do premiera, wojewody śląskiego, marszałka województwa śląskiego oraz GDDKiA.


Autor: Andrzej Ochodek /pg/