Sosnowiecki szpital po remoncie

Pacjenci będą się leczyć w lepszych warunkach i przy użyciu nowoczesnego sprzętu — Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu przeszedł generalny remont.

Zadaniem oddziału jest udzielanie pomocy pacjentom znajdującym się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia — Dlatego też nasi chorzy nie mogli dłużej leczyć się w starych pomieszczeniach — mówi dyrektor szpitala, dr Alicja Cegłowska.


— Gruntowny remont był koniecznością — mówi Zbigniew Cebo, powiatowy inspektor sanitarny w Sosnowcu


— Bardzo cieszymy się z remontu, teraz chcielibyśmy jeszcze, by do pracy zgłaszało się więcej personelu medycznego — mówi kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dr Lech Krawczyk


Koszt remontu wyniósł półtora miliona złotych. Urząd Marszałkowski przekazał na inwestycję pół miliona złotych.

Autor: Agnieszka Loch /as/