Profilaktyka przed koronawirusem. Zarządzanie kryzysowe w Żywcu.

Wdrożenie dodatkowej profilaktyki w związku zagrożeniem epidemiologicznym – koronawirusem było dziś głównym tematem posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Żywcu.

— To nie było nadzwyczajne spotkanie wynikające z zagrożenia na terenie powiatu — powiedział starosta żywiecki, Andrzej Kalata.


Wojewoda Śląski w drodze decyzji nałożył na Szpital Powiatowy w Żywcu obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Powiat Żywiecki natomiast wystąpił do Wojewody Śląskiego, o zwiększenie środków na zakup dodatkowych zabezpieczeń ochrony osobistej dla ratowników medycznych pogotowia ratunkowego na wypadek zagrożenia większej skali. Dziś w szpitalu powiatowym wprowadzono ograniczenia związane z odwiedzinami pacjentów.


Autor: Andrzej Ochodek /pg/