Osadzone szyją maseczki i fartuchy ochronne

Osadzone w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich Zawierciu  szyją maseczki i fartuchy ochronne.

Trafiają one do miejscowego szpitala, pogotowia ratunkowego i innych instytucji. Tkaniny i inne produkty przekazują darczyńcy, a do szycia wykorzystywane są pracownie krawieckie. Dodatkowy sprzęt dowożą sami wychowawcy i dyrekcja placówki. Każdego dnia powstają setki produktów


 

Jak mówi dyrektor Zakładu Poprawczego w Zawierciu, Robert Kleszcz z jednej strony osadzone pomagają innym, z drugiej pomoc ta wypływa na ich proces resocjalizacji.


 

W ciągu kilku dni osadzone w Zakładzie Poprawczym w Zawierciu uszyły blisko dwa tysiące maseczek. Dzisiaj rozpoczynają szycie fartuchów ochronnych. 

Autor: G. Kaczyńska/ml/