Wybory uzupełniające przesunięte. Decyzja wojewody.

Wojewoda Śląski, w związku z ograniczeniami, wynikającymi z wprowadzonego przez Ministra Zdrowia zakazu przemieszczania się na terenie kraju, podjął decyzję o przesunięciu daty głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś w okręgu wyborczym nr 11.

Przypomnijmy, Minister Zdrowia wprowadził zakaz dotyczący przemieszczania się osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem przemieszczania w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Zakaz ten obowiązuję do dnia 11 kwietnia 2020 r. W związku z powyższym wojewoda, jako organ decydujący o kalendarzu wyborczym w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś, postanowił przesunąć datę głosowania. 

 Odbędzie się ono w pierwszym możliwym terminie nieobjętym zakazem, czyli w dniu 19 kwietnia 2020 r.


Autor: M. Rudzki /pg/