Przerwij koszmar w czterech ścianach. Kampania.

Świętochłowice prowadzą kampanię o nazwie "Przerwij koszmar w czterech ścianach", skierowaną  do ofiar, świadków, ale także sprawców przemocy domowej.

Spowodowana epidemią konieczność pozostania w domu oraz ograniczenia w przemieszczaniu się są poważnym problemem dla osób, które doświadczają agresji w rodzinie.

— Ofiary przemocy nie mogą pozostać same ze swoim problemem — mówi Katarzyna Tomczyk, rzeczniczka prasowa urzędu miasta w Świętochłowicach.


Oprócz całodobowego numeru interwencyjnego oraz adresu e-mail dla ofiar agresji, uruchomiono także specjalną infolinię dla tych, którzy nie radzą sobie z własnym gniewem i na najbliższych wyładowują swoją złość i frustrację.

Ponadto organizatorzy akcji apelują, aby świadkowie domowej przemocy nie pozostawali obojętni i zgłaszali wszystkie takie przypadki.

Akcję koordynuje Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Przystań",  a oprócz samorządu zaangażowane są w nią także straż miejska i policja.


| Całodobowy numer interwencyjny dla ofiar, sprawców i świadków przemocy w Świętochłowicach: 509 398 668.

| Infolinia dla osób, które nie radzą sobie z gniewem: 507 494 195 lub całodobowy 509 398 668.


Autor: Wojciech Kocjan /pg/