Pracownicy transgraniczni bez kwarantanny od poniedziałku? Projekt Ministerstwa Zdrowia.

fot. Andrzej Ochodek/Radio Katowice

Bez obowiązkowej kwarantanny dla pracowników stref przygranicznych od najbliższego poniedziałku? 

Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się projekt rozporządzenia w tej sprawie. Od 4 maja zwolnieni z odbycia przymusowej kwarantanny mieliby zostać pracownicy przekraczający granicę w ramach wykonywanych czynności zawodowych w państwie sąsiadującym. Kwarantanna nie obejmowałaby także uczniów i studentów, którzy uczą się w tych państwach. Przy przekroczeniu granicy musieliby oni udokumentować pracę lub naukę zagranicą. 

Przepis ten jednak, zgodnie z projektem rozporządzenia, ma nie dotyczyć osób wykonujących zawód medyczny lub pracujących w jednostkach pomocy społecznej. Osoby takie nadal miałyby obowiązek odbycia kwarantanny. Uwagi do projektu rozporządzenia można mailowo przesyłać do Ministerstwa Zdrowia do 1 maja. 

Autor: Joanna Opas /rs/