Rozmowa dnia z dyrektorem Stanisławem Dylągiem

Na ulicach i placach miast naszego regionu znowu pojawiły się ambulanse Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Czy jest bezpieczne dla honorowych dawców i personelu pobierającego? Dlaczego górnicy nie mogą teraz honorowo oddawać krwi? Jakich grup krwi brakuje w naszym regionie? O pobieraniu krwi i osocza z dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Stanisławem Dylągiem, rozmawia Piotr Pagieła.Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.