Płaca minimalna

Rząd zaproponował zwiększenie płacy minimalnej o kwotę większą niż ta, do której był zobowiązany, czyli zaproponował podwyżkę o 70 złotych, co skłoniło nas by porozmawiać dziś o płacy i o ubogich pracujących. Gościem audycji będzie prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski, który wyjaśni, co dla naszej wolności zrobiła polska przedsiębiorczość. Zapraszają: Anetta Chlebica i Józef Wycisk.


Rozstrzygnięcie dylematu czy audycja SUMA jest magazynem ekonomicznym czy gospodarczym nie ma znaczenia, ponieważ najważniejsze jest to, na ile można o ekonomii i gospodarce mówić w sposób przystępny.

Na ile skomplikowane zjawiska ekonomiczne można ująć w prosty i zrozumiały język. Natomiast jeszcze ważniejsze jest to, na ile wydarzenia w gospodarce regionalnej, krajowej czy europejskiej przekładają się na życie mieszkańców naszego regionu.

Czyli odpowiedź na pytanie – jak bardzo dotyczy to mieszkańców regionu i co z tego dla nas wszystkich wynika.