Nauka społeczna kościoła

Nasze spotkanie, jak zwykle w pierwszy poniedziałek miesiąca, poświęcone będzie myślom o nauce społecznej Kościoła i jej śladach w życiu publicznym, jakie zostawiamy jako ludzie i jako wspólnota ludzi. Czas przedwyborczy sprzyja refleksji nad pojęciami i rzeczami najbardziej podstawowymi. Przypomnijmy więc sobie, czym jest nauczanie społeczne kościoła, czym jest zasada personalizmu chrześcijańskiego, dobra wspólnego i pomocniczości a wszystko to w refleksji ks. Arkadiusza Wuwera.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl