Inwestycje drogowe w Zabrzu.

fot. J. Opas/ Radio Katowice

Rondo oraz droga powstaną w tzw. małej strefie ekonomicznej w Zabrzu, W tamtejszym magistracie została podpisana umowa z wykonawcą na realizację tego zadania. 

Inwestycja będzie kosztowała ponad 5 milionów złotych, z czego niemal połowę stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Chociaż droga ma niespełna 700 metrów długości, to - jak mówi prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik - to jednak ma bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim zarówno obecnym, jak i przyszłym inwestorom w strefie ułatwi dojazd i transport. Oprócz drogi, wybudowana zostanie ścieżka rowerowa.

Dzięki budowie nowego układu drogowego uwolnione zostaną kolejne działki, a miasto będzie mogło pozyskać nowych inwestorów. 

Autor: Joanna Opas