Zarząd powiatu żywieckiego nie rezygnuje z ustanowienia strefy ciszy

fot. Jarosław Krajewski / Radio Katowice

Zarząd powiatu żywieckiego nie rezygnuje z ustanowienia strefy ciszy na Jeziorze Żywieckim. 

Najpierw w czerwcu rada powiatu uchwaliła zakaz korzystania z motorówek, decyzję tę uchylił jednak wojewoda. -Teraz sprawę rozstrzygnie Wojewódzki Sąd Administracyjny - mówi wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk.

Spór władz wojewódzkich i powiatowych o strefę ciszy na wspomnianym jeziorze trwa już trzeci rok. Zarzuty służb wojewody dotyczą braku badań akustycznych nad jeziorem, zdaniem władz powiatowych nie ma takiego obowiązku. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez WSA na jeziorze zakaz używania łodzi motorowych nie obowiązuje.


Autor: Jarosław Krajewski /as/