Plan naprawczy dla górnictwa. Kolejne obrady.

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach obrady rozpoczął zespół pracujący nad planem naprawczym dla górnictwa. 

To kolejne ze spotkań, które zaowocować mają opracowaniem do końca września rozwiązań ratujących sektor wydobywczy. Oprócz Ministerstwa Energii, na dzisiejsze posiedzenie zaproszeni zostali: wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, przedstawiciele Ministerstwa Klimatu oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. 

Stronę rządową reprezentuje wicepremier Jacek Sasin, przyjechali także przedstawiciele sieci elektroenergetycznych oraz związkowcy. 

— Mam nadzieję, że dziś dowiemy się, ile w Polsce będzie energii konwencjonalnej, jądrowej i odnawialnej — mówił przed rozmowami szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności, Dominik Kolorz.


Rozmowy dotyczą m.in.relacji pomiędzy górnictwem i energetyką, bieżącej sytuacji w branży oraz perspektywy funkcjonowania energetyki węglowej w najbliższych dziesięcioleciach.  

Autorzy: Kamil Jasek, Agnieszka Loch /rs/