Nowy przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

fot. materiały prasowe/Politechnika Śląska

Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk został nowym przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich na kadencję 2020-2024.

Podczas dwudniowych obrad przedstawiciele władz uczelni dyskutowali m.in. o aktualnych problemach szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, a także funkcjonowaniu uczelni w niepewnym czasie pandemii COVID-19, w kontekście współpracy międzynarodowej czy organizacji kształcenia w nowym roku akademickim. Prof. Arkadiusz Mężyk w swoim wystąpieniu podkreślił, że jednym z najważniejszych zadań w nowej kadencji będzie integracja środowiska akademickiego, współpraca oraz wspólne tworzenie potencjału badawczego i dydaktycznego. 

Posiedzenie Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich odbyło się w siedzibie AGH w Krakowie. 

Autor: Anna Sojka /rs/