Pamięci Józefa Rauera. Uroczyste odsłonięcie obelisku.

fot. Jarosław Krajewski/Radio Katowice

W Łazach w gminie Jasienica odsłonięto obelisk upamiętniający oddział Narodowych Sił Zbrojnych sierżanta Józefa Rauera. 

30 sierpnia 1946 roku ośmiu partyzantów zostało zabitych w akcji wojsk KBW. 

Przy pomniku wartę zaciągnęli żołnierze WOT. Po inscenizacji przygotowanej przez dzieci z miejscowej szkoły pod obeliskiem delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Wydarzenia sprzed 74 lat przypomniał dr Tomasz Greniuch, naczelnik Delegatury IPN w Opolu.


Żołnierze NSZ z Łaz należeli do okręgu dowodzonego przez majora Henryka Flamego, ps. Bartek. Ciała partyzantów, dzień po masakrze, komuniści przewieźli do Bielska-Białej i wystawili na widok publiczny. Następnie zakopali w nieznanym do dziś miejscu. 

Obecny na uroczystości dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, dr Andrzej Sznajder powiedział, że polegli żołnierze Bartka doczekają się swojej kwatery na cmentarzu. Ich miejscem spoczynku będzie Kamesznica na Żywiecczyźnie. 

Instytut cały czas prowadzi prace badawcze mające na celu ustalenie, gdzie zostały zakopane szczątki wielu żołnierzy wyklętych. 

Autor: Jarosław Krajewski /rs/