Od dziś można składać wnioski do programu "Maluch+" w edycji 2021

Od dziś można składać wnioski do programu "Maluch+" na rok 2021 - informuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Program umożliwia samorządom i prywatnym podmiotom dofinansowanie na utworzenie lub rozwój placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  

Minister Maląg wyjaśniła w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową, że obecnie w Polsce jest około 6,5 tysiąca żłobków ze 192 tysiącami miejsc ale ważne jest, by powstawały kolejne. "Zależy nam, by tworzyć takie warunki, aby rodzice mogli godzić pracę zawodową z wychowaniem dzieci" - podkreśliła minister. Dodała, że między innymi temu słuzy program "Maluch+" z budżetem 450 milionów rocznie. Minister wyjaśniła, że środki z progrmu "Maluch+" będą mogły być przekazane zarówno na tworzenie nowych miejsc żłobkowych jak i na utrzymanie już istniejących.  

Dofinansowanie ze strony ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej dla utworzenia jednego miejsca żłobkowego, w gminach, gdzie jeszcze takich żłobków nie ma, jest na poziomie 33 tysięcy. Tam, gdzie w samorządach już żłobki są, dofinansowanie wynosi 30 tysięcy, a dla podmiotów niepublicznych 10 tysięcy.

Pozyskane dofinansowanie może zostać przeznaczone zarówno na rozwój infrastruktury jak i na bieżące funkcjonowanie miejsc opieki nad maluchami, w tym na koszty wyżywienia, zatrudnienia personelu, doposażenia oraz zakup środków higienicznych.

/iar/mm/