Biskup Bielsko-Żywiecki Roman Pindel wydał oświadczenie w sprawie księdza pedofila Jana W.

Biskup Bielsko-Żywiecki Roman Pindel wydał oświadczenie w sprawie księdza pedofila Jana W. i toczącego się od 2014 roku wobec niego postępowania.

Na stronie kurii pojawił się również komunikat Dyrektora Informacyjno-Medialnego odnośnie do artykułu opublikowanego w Kronice Beskidzkiej. W komunikacie czytamy, że przyjęcie zgłoszenia pokrzywdzonego miało w miejsce w styczniu 2014 roku, a dochodzenie w tej sprawie rozpoczęło się dwa tygodnie później. 8 marca ksiądz został zwolniony z pełnionych urzędów oraz przeniesiony w miejsce odosobnienia.16 kwietnia 2015 wydano dekret karny kończący proces administracyjny.

Jak czytamy w piśmie - Pracownicy Kurii byli do dyspozycji Pokrzywdzonego i udzielali wszelkiej koniecznej pomocy. Współpraca ta doprowadziła do zgłoszenia się kolejnych pokrzywdzonych. Biskup oraz pracownicy kurii cały czas monitorowali sprawę ks. Jana W.. 28 września 2018 roku dotarło do kurii pismo informujące o nieprzestrzeganiu dekretu karnego przez sprawcę.

Wówczas, w październiku, na polecenie biskupa Romana Pindla Kanclerz Kurii wezwał ks. Jana W. na spotkanie wyjaśniające i dyscyplinujące. 11 października 2018 roku biskup postanowił przekazać sprawę do Kongregacji Nauki Wiary.

Biskup Bielsko - Żywiecki na stronie Kurii napisał o bólu złości, żalu i współczuciu wobec ofiar przestępcy. Zwrócił się również do wszystkich pokrzywdzonych przez jakiegokolwiek duchownego, by zgłaszali się do delegata do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży Księdza Klaudiusza Dzikiego. Zapewnił również o pomocy prawnej oraz psychologicznej.


Autor: Agnieszka Loch /as/

Agnieszka Loch PR Katowice