Kurierzy. Ślady.

29 września we wspomnienie Gabriela Archanioła w Polsce przypada dzień kuriera i przewoźnika. Dlatego dziś niejako w przededniu tego święta proponujemy w audycji „Ślady - Wspólnota" – przyjrzeć się bliżej pełnej poświęcenia pracy kurierów. Gośćmi ks, Bartka Kuźnika-będą doręczyciele przesyłek bracia Michał i Przemek.


 


Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl