Fide et Amore 2020

W Żorach trwa 14 Festiwal Twórczości Religijnej Fide et Amore 2020. Wydarzenie już od wielu lat cieszy się uznaniem w świecie muzyki sakralnej jak i dużym zainteresowaniem publiczności. Tegoroczna edycja ze względu na pandemię Covid-19 jest wyjątkowa. O tej wyjątkowości jak i o historii i przyszłości festiwalu, jak również o niejako duchowej patronce dzieła świętej Hildegardzie z Bingen porozmawiam z ks Dr Wiesławem Hudkem dyrektorem artystycznym Festiwalu Twórczości Religijnej Fide et Amore 2020.
Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl