Uniwersytet Śląski wprowadza drugi stopień zabezpieczeń

fot. Uniwersytet Śląski / Facebook

Drugi stopień zabezpieczeń w związku z dużą liczbą nowych zakażeń koronawirusem wprowadza Uniwersytet Śląski. To oznacza kilka zmian, które zostaną wprowadzone.

Zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej. W formie kontaktowej mogą być realizowane tylko te zajęcia, co do których dziekan wydziału zdecyduje, że są niezbędne i możliwe do organizacji z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego. Budynki uczelni będą zamknięte dla osób trzecich, zakaz ten nie dotyczy studentów, którzy będą brać udział w zajęciach kontaktowych, a także osób zaproszonych indywidualnie. Większość pracowników została skierowana na pracę zdalną za wyjątkiem tych, których praca na miejscu jest niezbędna dla zachowania ciągłości pracy jednostek. Wstrzymane zostały wydarzenia akademickie, wyjazdu służbowe czy wymiany studenckie. W akademikach został natomiast wprowadzony zakaz odwiedzin oraz zakaz przemieszczania się pomiędzy domami studenckimi i domami asystenta.

Zmiany zaczynają obowiązywać od 19 października.


Autor: Joanna Opas /as/