Oto ja, poślij mnie. 94. Światowy Dzień Misyjny.

Pod hasłem "Oto ja, poślij mnie” Kościół Katolicki przeżywa dziś 94. Światowy Dzień Misyjny. Ustanowiony on został w 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku we wszystkich diecezjach katolickich i parafiach na świecie jest obchodzony w przedostatnią niedzielę października.

Z tej okazji od pontyfikatu Pawła VI regularnie wydawane są orędzia misyjne, w tegorocznym papież Franciszek wskazuje na znaczenie, jakie dla misji ma bolesne doświadczenie spowodowane przez pandemię COVID-19, które dotknęło całą ludzkość. Światowy Dzień Misyjny jest świętem Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. 

W Polsce Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały tydzień. W tym roku obchodzony będzie po raz 94.


Autor: Zdzisław Makles /as/