Problemy z dostępem do wody pitnej w jaworznickiej Dąbrowie Narodowej

Problemy z dostępem do wody pitnej w jaworznickiej Dąbrowie Narodowej. Tamtejsze wodociągi poinformowały, że dostarczana rurociągiem woda jest niezdatna do picia.

Problem dotyczy mieszkańców budynków na ulicach: Wodnej, Wiśniowej, Owocowej, Kolonijnej, Emilii Plater i Wyspiańskiego. Wodociągi Jaworzno poinformowały, że podjęły działania mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody. Sieć wodociągowa ma być płukana i dezynfekowana. 

Do czasu przywrócenia prawidłowych parametrów, woda pitna będzie dostarczana mieszkańcom dzielnicy beczkowozem. 


Autor: Marcin Rudzki /as/