Centrum Kultury Wyższej może powstać w powiecie cieszyńskim

fot. Andrzej Ochodek/Radio Katowice

Rada Powiatu Cieszyńskiego przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia darowizny stanowiącej majątek Fundacji im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich.

W jego skład wchodzą Centrum Kultury i Sztuki "Dwór Kossaków", Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej, spichlerz oraz teren zabytkowego parku.

Powiat cieszyński, wspólnie z gminą Benna, planuje utworzyć tu Centrum Kultury Wyższej.

— Mam nadzieję, że to miejsce pod naszymi auspicjami właśnie takie zadanie będzie spełniało — powiedziała nam Janina Żagan, Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego.


Przejęty przez Powiat Cieszyński majątek zostanie przekazany do zarządzania przez Muzeum Śląska Cieszyńskiego lub przez utworzoną w przyszłości nową instytucję kultury.


Autor: Andrzej Ochodek /pg/