Prezydent Andrzej Duda zapowiada projekt ustawy dot. aborcji

fot. Ryszard Stotko / Radio Katowice

Prezydent Andrzeja Duda zapowiada projekt ustawy, która dopuści aborcję z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu prowadzącego do śmierci dziecka, ale jednocześnie będzie chroniła na przykład dzieci z zespołem Downa. O swojej propozycji napisał na Twitterze.

Prezydent jest zdania, że to rozwiązanie oddaje "istotę tzw. kompromisu aborcyjnego z 1993 roku i jest zgodne z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego”.

Uwzględniając wskazania Trybunału, projekt ten przewiduje wprowadzenie nowej przesłanki, która przywraca możliwość przerwania ciąży, w sposób zgodny z zasadami Konstytucji RP, jedynie w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne - wyjaśnia Andrzej Duda.

"Prawo do życia jest wartością, którą należy bezwzględnie chronić i nie można jej w żaden sposób różnicować - na dzieci pełno- i niepełnosprawne, np. dzieci z zespołem Downa" - napisał prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył też, że są sytuacje, w których występują wady letalne wad letalnych płodu, kiedy wiadomo, że dziecko i tak nie będzie w stanie żyć po porodzie. "To sytuacja niezwykle delikatna i bolesna dla każdej matki, dla każdego rodzica. W przypadku wad letalnych śmierć dziecka jest nieuchronna. Ochrona jego życia pozostaje zatem poza mocą ludzką" - napisał prezydent. Zapewnia też, żę rozumie kobiety i ich obawy wynikające z takich sytuacji.

Prezydent napisał, że liczy na szeroki polityczny konsensus w tej sprawie, bo - jak dodał "poparcie dla podobnego rozwiązania prawnego deklarowali publicznie przedstawiciele różnych partii politycznych - zarówno ze Zjednoczonej Prawicy, jaki i opozycji". Andrzej Duda napisał też, że takie rozwiązanie popiera większość Polaków. Prezydent ocenił, że niezależnie od zmian w prawie, trzeba szczególną opieką objąć rodziny i samotne matki, które wychowują dzieci z niepełnosprawnościami. "Będę domagał się od rządu znalezienia dodatkowych środków na zapewnienie takim osobom pomocy o charakterze finansowym, medycznym, psychologicznym oraz prawnym” - zapowiada prezydent.

Protesty przeciw orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego trwają ubiegłego tygodnia. Orzekł on, że aborcja w przypadku podejrzenia ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia nienarodzonego dziecka lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z ustawą zasadniczą.

Autor: IAR /as/