Rozmowa dnia z dyrektorem Stanisławem Dylągiem

Osoby, które przebyły zakażenie koronawirusem i chcą oddać osocze, muszą jechać do Katowic lub Raciborza. Dlaczego nie zrobią tego w swojej okolicy?

O to zapytamy dziś w Radiu Katowice dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Ze Stanisławem Dylągiem porozmawiamy też o krwi - czy w związku z pandemią zmniejszyło bądź zwiększyło się na nią zapotrzebowanie? Odpowiedzi na te pytania już o 7:40.Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.