Współpraca Stadionu Śląskiego z Witoldem Bańką. Oświadczenie Urzędu Marszałkowskiego.

fot. msit.gov.pl

Śląski Urząd Marszałkowski odniósł się do medialnych zarzutów, że Przewodniczący Światowej Agencji Antydopingowej, Witold Bańka, otrzymuje ogromne pieniądze za promocje Stadionu Śląskiego. 

Przedstawiciele urzędu podkreślili, że województwo śląskie współpracuje z uznanymi sportowcami i osobami, które cieszą się powszechnym uznaniem w świecie sportu, turystyki i gospodarki. Anita Włodarczyk, Witold Bańka i Paweł Fajdek swoim dorobkiem i osiągnięciami zasłużyli na powszechne uznanie i cieszą się autorytetem - podkreślają samorządowcy. Osoby te angażują się w upowszechnianie kultury fizycznej, przyczyniają się do popularyzowania zdrowego stylu życia i promocji województwa śląskiego. 

Jak czytamy w oświadczeniu:  Umowy zostały podpisane z osobami prywatnymi, które nie pełnią funkcji publicznych. Z punktu widzenia przestrzegania przepisów prawa informacje na temat aspektów finansowych współpracy nie mogą zostać przekazane do publicznej wiadomości ze względu na dobra osobiste Anity Włodarczyk, Pawła Fajda i Witolda Bańki.

Autor: Dorota Stabik