Święty ze Skoczowa

Człowiek pojednania, wychowany na mocnym fundamencie rodziny, urodzony w Skoczowie, okrągłe rocznice jego beatyfikacji i kanonizacji także obecnie przeżywamy. Wielki Patron dzisiejszych ludzkich problemów: waśni, kłótni, sporów, a także pandemii. O kim mowa? Niechaj wyjaśnieniem będzie audycja realizowana w Cieszynie – mieście jednania kultur, religii i wyznań. Studiem radiowym stał się nam gościnny dom ks. profesora Józefa Budniaka, z którym rozmawia ks. Michał Anderko.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl