Pszczyna i jej przyjaciele prowadzą zbiórkę na leczenie Maciusia

Pszczyna i jej przyjaciele prowadzą zbiórkę na leczenie Maciusia Cieślika chorego na rdzeniowy zaniki mięśni SMA. Szansą dla chłopczyka jest terapia genowa, która kosztuje 9,5 mln zł. To największa zbiórka publiczna w historii gminy.

Do końca akcji pozostały 2 dni. Jest szansa, żeby organizatorzy wystąpili o przedłużenie terminu prowadzonej zbiórki, jednak dla Maciusia nie ma już czasu. Kryterium wagowe dla podania terapii wynosi 13,5 kg. Maciuś waży ponad 13 kg.

Do akcji przyłączyła się też między innymi Tatiana Okupnik.


Od kilku miesięcy za pośrednictwem Fundacji Siepomaga prowadzona jest zbiórka pieniędzy na leczenie Maciusia. Zgromadzono środki również poprzez lokalne Stowarzyszenie "Omnibus".


Autor: Łukasz Kałuża /pg/