Szczepienia przeciwko COVID-19. Przygotowanie do masowych szczepień.

fot. KPRM

Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19 wchodzi w bardzo istotną fazę, przygotowania do rozpoczęcia szczepień masowych - ogłosił szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Pod koniec tego tygodnia będzie w Polsce zaszczepionych już ponad 450 tysięcy osób.

W pierwszym tygodniu szczepień, w okresie świąteczno-noworocznym, zaszczepionych zostało około 50 tysięcy osób. W drugim tygodniu, który właśnie minął, zaszczepiono 150 tysięcy osób, w tym tylko jednego dnia aż 50 tysięcy osób - zauważył pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień. Do końca tego tygodnia zaszczepionych ma zostać kolejne 250 tysięcy osób. Do Polski dostarczono dotąd milion 51 tysięcy dawek szczepionki. Poinformowano też o niskiej liczbie niepożądanych odczynów poszczepiennych - to 32 przypadki na 220 tysięcy. "Wszystko to delikatne przypadki, związane z zaczerwienieniem czy podwyższoną temperaturą i nikt nie został z tego powodu hospitalizowany" - powiedział minister Michał Dworczyk.

W sześciu szpitalach tymczasowych zostaną uruchomione dodatkowe punkty szczepień dla osób z "grupy zero". Powstaną one w sześciu największych miastach. Decyzja zapadła, gdyż pojawiły się informacje o tym, że w niektórych szpitalach węzłowych jest problem z terminami dla pracowników medycznych. "Grupa zero", szczepiona w szpitalach węzłowych, liczy około miliona osób. Rząd zakłada, że zaszczepi się co najmniej 700 tysięcy z nich.

Zapisy na szczepienie "grupy zero" kończą się w czwartek, a w piątek rozpoczną się zapisy osób z "grupy pierwszej". Wtedy też rejestrować się będą mogli seniorzy powyżej 80. roku życia. W kolejnych dniach zostaną zaszczepieni mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej. Nie zmienia się termin początku szczepień dla seniorów z grupy 70+ - jest to 25 stycznia. "Od 15 stycznia na konkretne terminy będą mogli umawiać się seniorzy powyżej 80. roku życia. Między 18 a 22 stycznia zostaną zaszczepieni pacjenci DPS-ów. Zrobią to zespoły wyjazdowe i w tym czasie wszystkie DPS-y w Polsce będą szczepione" - poinformował Michał Dworczyk. Od 22 stycznia na szczepienia będą mogły się zapisywać osoby powyżej 70. roku życia. Minister wyjaśniał, że rozdzielono terminy zapisów dla grup seniorów ze względu na rekomendację Rady Medycznej działającej przy premierze. W jej ocenie, osoby w wieku 80+ powinny mieć przywilej wyboru jak najbliższych terminów szczepienia. "Ponieważ te osoby są właśnie najbardziej narażone na trudny przebieg COVID-19. Nic się nie zmienia, 25 stycznia rozpoczynają się szczepienia populacyjne dla seniorów powyżej 70. roku życia" - zaznaczył szef KPRM.

Na szczepienie będzie się można zapisać na trzy sposoby. Rejestracja będzie prowadzona przez internet, bezpośrednio w przychodni lub telefonicznie pod numerem 989. "Osoba dzwoniąca uzyska kontakt z konsultantem, u którego zapisze się na konkretny termin we wskazanym punkcie. "To nie musi być punkt akurat w gminie, z której pochodzi ta osoba, to może również być punkt w jakimś innym miejscu w Polsce. Umawiamy konkretną datę, godzinę i punkt. Od razu wtedy następuje umówienie na drugą szczepionkę" - wyjaśniał Michał Dworczyk. Dzień przed szczepieniem senior otrzyma SMS z przypomnieniem o wizycie. W sieci rejestracja będzie możliwa przez Internetowe Konto Pacjenta.

Szef Kancelarii Premiera dziękował za rosnące zainteresowanie szczepieniem przeciw COVID-19. Przytaczał wyniki opublikowanego dziś sondażu, z którego wynika, że 68 procent ankietowanych chce przyjąć szczepienie. Przypomniał, że w listopadzie było to 43 procent. Michał Dworczyk wyraził przekonanie, że do wzrostu poparcia dla programu szczepień przyczyniła się zakrojona na szeroką skalę trwająca kampania informacyjna. Podkreślił, że do tej pory w radiu w telewizji wyemitowanych zostało 10 materiałów audio-video. W całej Polsce ruszyła także kampania outdoorowa. Minister zwrócił uwagę, że w promocję szczepień zaangażowali się ambasadorzy, naukowcy i influencerzy. Informował, że w ramach kampanii przygotowana również została broszura, która ma dotrzeć do 15 milionów gospodarstw domowych. Szef KPRM dodał, że akcja informacyjna trwa także w internecie. Podkreślił, że kampania w tym medium uzyskała do tej pory zasięg 220 milionów odsłon.

Za włączenie w kampanię informacyjną minister podziękował też samorządowcom. Podkreślił, że wspólna decyzja o ich zaangażowaniu się w informowanie i działania na rzecz zwiększania frekwencji w Narodowym Programie Szczepień zapadła po szeregu spotkań i konsultacji z samorządowcami. Michał Dworczyk zapowiedział, że do samorządów do końca stycznia trafią broszury, plakaty i materiały informacyjne.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker wyraził nadzieję, że kwestia szczepień będzie przykładem dobrej współpracy rządu i samorządu. Wiceszef MSWiA przedstawił sposób organizacji szczepień w samorządach lokalnych dla osób mających trudności z przemieszczaniem się. Wojewodowie wydadzą polecenia w formie decyzji administracyjnej dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczące transportu osób, które mają trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. W tej grupie są też osoby niepełnosprawne. Jutro rozpocznie się organizacja transportu w gminach, do których rząd zwróci się z prośbą, by przygotowały wyodrębnioną infolinię dla swoich mieszkańców, którzy za jej pośrednictwem będą mogły uzyskać niezbędny transport na szczepienie. Proces w tej sprawie będą nadzorować wojewodowie i przedstawiciele rządu w terenie. Paweł Szefernaker przypomniał, że stawka transportu jednej osoby niepełnosprawnej w mieście powyżej 100 tysięcy mieszkańców to 75 złotych, a w gminach miejskich, miejsko-wiejskiej i wiejskiej - 65 złotych. Przewóz jednej osoby sprawnej ruchomo w gminach wiejskich to 30 złotych. Rząd zwróci samorządom 80 procent tej stawki. Pełnomocnicy wojewodów do spraw szczepień przez najbliższe dwa tygodnie będą spotykać się z przedstawicielami samorządów, podczas których lokalni włodarze otrzymają niezbędne informacje w sprawie procesu szczepień. Paweł Szefernaker przypomniał, że w proces dowozu osób na szczepienia włączą się Ochotnicza oraz Państwowa Straż Pożarna. 

/iar/ml/