Śladami Nauki Społecznej Kościoła

Pierwsza w nowym roku audycja poświęcona nauczaniu społecznemu Kościoła zaprasza - głosem ks. Arkadiusza Wuwera - do zadumy nad minionym rokiem, wspominając ś.p. O. Macieja Ziębę OP, zachęca do refleksji nad teraźniejszością w świetle Orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju i proponuje namysł nad przyszłością Kościoła i świata w perspektywie ostatnich wypowiedzi Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. 



Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl