Zmarł prof. Franciszek Kokot. Miał 92 lata.

fot. ŚUM

Zmarł prof. Franciszek Kokot. Informację przekazał na portalu społecznościowym Śląski Uniwersytet Medyczny.

Duma polskiej medycny, nieskazitetelny w każdym wymiarze swojego życia Człowiek, Naukowiec, Lekarz, Mąż , Ojciec, Dziadek. Miał niespełna 92 lata. Pan Profesor od dłuższego czasu ciężko chorował. Dopóki starczyło mu sił jeszcze redagował naukowe artykuły. Odszedł wybitny nauczyciel pokoleń lekarzy, wspaniały Mentor, autor podręczników, poza wszystkim wyjątkowy Człowiek, który całe swoje życie poświęcił pacjentom i nauce. Współtwórca polskiej nefrologii. Był Mistrzem diagnostyki przy łóżku chorego, tytanem pracy. - czytamy na profilu uczelni.

W praktyce lekarskiej spotkał się z ponad 70 tysiącami chorych! Przez 25 lat kierował stworzoną przez siebie Kliniką Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Zorganizował kilkanaście ośrodków dializoterapii. Był rektorem śląskiej uczelni medycznej.

Ma na swoim koncie ponad 1000 publikacji naukowych. Był członkiem honorowym 14 zagranicznych towarzystw nefrologicznych; Doctorem Honoris Causa dziesięciu uczelni medycznych; promotorem 80 doktoratów, opiekunem 20 habilitacji. Dziewięciu Jego podopiecznych uzyskało tytuł profesora.

/mm/