Mistrz Promocji Czytelnictwa. Książnica wyróżniona.

fot. Andrzej Ochodek/Radio Katowice

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 

To wyraz uznania za działania podejmowane przez bielskich bibliotekarzy na rzecz popularyzacji czytelnictwa. W ubiegłym roku, mimo pandemii, placówce udało się zorganizować ponad 1100 spotkań i wydarzeń o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Uczestniczyło w nich osobiście lub on line prawie 60 tysięcy osób. Pracownicy Książnicy prowadzili też zajęcia z zakresu obsługi komputera, poczty elektronicznej oraz umiejętności poruszania się po Internecie, skierowane głównie do osób starszych i niepełnosprawnych. 

Autor: Andrzej Ochodek /rs/