Światowy Dzień Ziemi

Dzień Ziemi, czy też Światowy Dzień Ziemi to coroczna wiosenna akcja, która ma na celu promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie.  

Obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w latach siedemdziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Dzień 22 kwietnia został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Globalne ocieplenie,  wszechobecność plastiku czy kryzys bioróżnorodności – to tylko niektóre zagadnienia, które podejmowane są w ramach Dnia Ziemi. Na wydarzenie składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. 

Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Przywróć naszą Ziemię”. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zachęca do angażowania się w działania proekologiczne i troskę o Ziemię na co dzień. "Dobrostan naszej planety zależy od działań każdego z nas. Zmieniając pewne nawyki możemy realnie wpłynąć na poprawę kondycji Ziemi" - czytamy w komunikacie GDOŚ.

Jak można dołączyć do obchodów: 

  • zużywaj mniej wody, 
  • sumiennie segreguj odpady; 
  • zrezygnuj z używania zbędnego plastiku.

Plastik, który trafia do wód, corocznie zabija ponad milion morskich ptaków i sto tysięcy morskich ssaków. Stanowi też poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Zanieczyszczenia spowodowane tworzywami sztucznymi nieuchronnie wiodą ludzkość ku katastrofie ekologicznej - apeluje GDOŚ

Zmieniając nasze nawyki możemy realnie wpłynąć na poprawę kondycji Ziemi.


/as/