Lanie wody

Dziś porozmawiamy o tym jak być eko-odpowiedzialnym w kontekście lania wody.

Z Agnieszką Jaszkaniec z Katowickich Wodociągów rozmawiała Gabriela Kaczyńska.